Het HV Londerzeel werd opgericht in 1983

In 1983 vonden enkele vrijdenkende mensen uit Londerzeel dat het tijd werd voor een vrijzinnig-humanistische vereniging.

In een overwegend katholieke gemeente was er nood aan een tegenpool, een soort natuurlijk evenwicht om op te tornen tegen die stroming.

Nini Vrijens, wijlen Guy Bockstal, wijlen Georges Aalders en Marc Van Molle, staken de hoofden bij elkaar en de afdeling "Noordwest-Brabant" (met nationaal nummer 148) werd opgericht. De eerste voordrachten en vergaderingen werden gehouden in de toenmalige Rijksschool in de Stationsstraat. Het was wijlen Rob Van Opbroecke, schoolhoofd, die voor de accommodatie zorgde. Na de sluiting van de rijksschool vonden we onderdank in het Hof Ter Winkelen. Vandaag gaan onze activiteiten door in het Gemeenschap Centrum Gerard Walschap.

Nini Vrijens werd de eerste voorzitter, in 1991 opgevolgd door Luk De Gendt. In 1995 werd Guy Bockstal voorzitter, waarna de fakkel werd overgenomen door Annie Rogge (2004). Vanaf 2009 nam Bernadette Paerewijck het roer in handen en in 2016 werd Marc Van Molle voorzitter bijgestaan door Martine De Vliegher als onder-voorzitter.